بازدید معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شتابدهنده تحلیلگران

بازدید معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شتابدهنده تحلیلگران

در این بازدید جناب آقای دکتر لطفی، نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری  از شتابدهنده تحلیلگران و همچنین تمامی تیم‌های شتابدهنده بازدید کرد.

بازدید معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شتابدهنده تحلیلگران

در این بازدید دکتر لطفی با تیم‌های شتابدهنده تحلیلگران گفت‌وگوی ویژه‌ای داشته و بر رفع تمامی نیازهای تیم‌ها تأکید نمود. همچنین در گفت‌وگوی صمیمانه میان دکتر لطفی با تیم‌ها، وی به اهمیت این تیم‌ها در آینده کسب‌وکار کشور اشاره کرد.

دکتر حمید بالازاده بهار در بازدید معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شتابدهنده تحلیلگران

در ادامه نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری  باتوجه‌به اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی این تیم‌های موفق گفت: لازم است تا سرمایه‌گذاری و حمایت‌های لازم جهت گسترش و پیشرفت تیم‌ها صورت گیرد.

بازدید معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شتابدهنده تحلیلگران

دکتر لطفی افزود: تیم‌های شتابدهنده تحلیلگران جزو تیم‌هایی با سطح آمادگی بالا می باشند و با حمایت‌های همه‌جانبه می‌توانند حتی در سطح کشوری نیز گسترش پیدا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های استارتاپی و شرکت‌های دانش بینان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در راستای حمایت از آن‌ها تمامی اقدامات لازمه انجام خواهد شد.