دکتر حمید بالازاده بهار

حمایت صندوق ها و شتاب دهنده ها از تیم های استارتاپی ارزشمند است

حمید بالازاده، مدیرعامل شتاب دهنده تحلیلگران شروع مسیری نو در افق کاری شرکت را با اخذ مجوز دانش بنیانی هم راستا دانست و گفت: این مجموعه در سال ۱۳۹۸موفق شد از معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری امتیاز دانش بنیانی بگیرد و از آن پس شرکت در پارک علم و فن آوری استان مستقر شد. بعد از آن مرحله شرکت برای اخذ امتیاز شتاب دهنده از معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری اقدام کرد تا کار حمایت از استارتاپ ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه را شروع کند.
وی گفت: در معرفی رسالت یک مجموعه شتاب دهنده، زیست بوم فن آوری و نوآوری ایران طرحی دارد و از اعضایی همچون صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی ریاست جمهوری، بنیاد نخبگان و اجزای مختلف دیگری متشکل است. در این بین شتاب دهنده ها و مراکز رشد و نوآوری ایجاد شدند.
 تیم های استارتاپی در مسیر رشد باید حمایت شوند و مراکز رشد و نوآوری و مراکز علمی و فن آوری راه خود را می روند و مسئولیت های خاص خود را دارند. اینجاست که شتاب دهنده ها به ضلعی از اکوسیستم فن آوری و نوآوری کشور تبدیل می شوند.
بالازاده افزود: کار اصلی شتاب دهنده این است که از تیم ها و ایده های استارتاپی حمایت کنند و مراحل این کار دوره های پیش شتاب دهی و دوره شتاب دهی نام دارد.
وی عنوان کرد: در این مراحل تیم ها مشاوره های تخصصی کسب و کار و مشاوره های فنی و حمایت های تخصصی لازم را از شتاب دهنده دریافت می کنند.
حمید بالازاده در معرفی صندوق های حمایتی استان گفت: شتاب دهنده ها با همکاری صندوق های سرمایه گذاری فعالیت می کنند که در استان آذربایجان شرقی صندوق دانش بنیان پژوهش و فن آوری ارس و صندوق پژوهش و فن آوری استان از برجسته ترین صندوق ها هستند.
وی در این رابطه افزود: بعد از جذب تیم ها در دوره پیش شتاب دهی مرحله سرمایه گذاری اولیه محقق می شود. اگر تیم ها توانستند در فاز کوتاه به نقاط اصلی تعریف شده برای تیم برسند،وارد دوره شتاب دهی می شوند.
بالازاده اظهار کرد: سرمایه گذاری برای این تیم ها از این مرحله آغاز می شود و در کسب مجوز ها و تبلیغ و بازاریابی حمایت می شوند.
بالازاده تاکید کرد: در حقیقت کار اصلی یک شتاب دهنده خروج موفق از تیم های خود است. اگر مرحله خروج انجام نشود شتاب دهنده مرتبا بزرگ می شود و سنگین شدن شتاب دهنده برای این مجموعه و تیم ها مضر است.
وی افزود: تفاهم نامه ای بین مجموعه شتاب دهنده تحلیلگران و صندوقهای دانش بنیان پژوهش و فن آوری ارس و پژوهش و فن آوری استان آذربایجان شرقی منعقد شده است. در این مرحله، خط تامین مالی ویژه ای به عنوان سرمایه خطر پذیر ایجاد کرده ایم.
حمید بالازاده در توضیح همکاری شتاب دهنده تحلیلگران با صندوق دانش بنیان پژوهش و فن آوری ارس گفت: روند همکاری شرکت با صندوق ارس بسیار خوب بود. خوشبختانه صندوق ارس در این حوزه به سرعت کار می کند و کمک دهنده است.
مدیر عامل مجموعه شتاب دهنده تحلیلگران در پایان گفت: از نظر صندوق وقتی شتاب دهنده تیمی را ارزشمند تشخیص داده است، می توان به توان آن تیم اعتماد کرد و دیگر صندوق به دنبال گلوگاه های اداری نیستند و صرفا به دلیل ارزش گذاری شتاب دهنده به کار سرعت می بخشد. ما نیز با حمایت صندوق ها به مسیر پرورش و بالندگی تیم های استارتاپی سرعت می دهیم.

منبع خبر